Skovshoved Klampenborg området

Lokalområdet Skovshoved-Klampenborg ligger mellem Dyrehaven mod nord, Øresund og Charlottenlund Slotspark mod syd.

Området er et meget smukt, stilfærdigt og attraktivt villaområde, der gennem  lokalplaner er beskyttet med regler om grundstørrelser, og beskrivelser af bevaringsværdige huse og træer.

Skovshoved-Klampenborg Grundejerforening (SKGF) ser det som sin fornemste opgave at værne om områdets herlighedsværdier, og at arbejde for at nødvendige tiltag som nye lokalplaner, trafikreguleringer, skole- og institutionsbyggerier og meddelelse af byggetilladelser respekterer disse værdier.

Foreningen udfører sit arbejde til gavn for samtlige grundejere (ca.1500) i lokalområdet, dvs. uden hensyn til eventuelt medlemskab af foreningen.

Erfaringen har dog vist, at en stor medlemsskare styrker foreningens gennemslagskraft og påvirkningsmuligheder.

Derfor opfordrer vi alle grundejere til at blive medlem.

Kontakt bestyrelsen hvis du som grundejer har behov for
hjælp og vejledning


Hjemmesiden er overgået til www.skovshoved-klampenborg.dk