Christiansholms Mose

Baggrund:
Grundejerforeningen har sammen med lokale grundejere klaget over den forhøjede vandstand omkring mosen. Kommunen har fået Rambøll Danmark til at undersøge forholdene. Kommunen sendte efterfølgende et orienteringsbrev til de berørte grundejere.

Den 19/12 2009 oplyste Park & Vej ved et møde med SKGF at der ikke er et akut problem med vandstanden i Christiansholms Mose. Vandstanden bliver målt ugentlig, og man vil herved kunne gribe ind i tide, hvis vandstanden skulle stige faretruende.