De Engelske Rækkehuse - lokalplan

Lokalplan 302 for området blev vedtaget 26. maj 2008.

Formålet med lokalplanen er at bevare området som et attraktivt rækkehuskvarter, herunder at sikre bebyggelsens arkitektoniske helhedspræg, bevaringsværdige bygninger og det grønne vejbillede i området.

Beboerforeningen indsendte bemærkninger til lokalplanforslaget, som kan hentes her.