Generalforsamling

Det er tradition at generalforsamlingen afholdes hvert år sidst i april på Sølyst, der udgør de bedst tænkelige rammer for vores årlige møde, og vi glæder os over at så mange har lyst til at være med.

Da generalforsamlingen efterfølges af et traktement, er vi og Sølyst afhængige af at medlemmerne husker at tilmelde sig - og at evt. frameldinger kommer i tide til at vi kan afbestille kuverten. Første medlem fra hver husstand deltager gratis, øvrige bliver opkrævet kuvertpris, som de sidste par år har ligget på kr. 175.

Der er tradition for, at aftenen omfatter et underholdende indslag, som igennem årene har taget mange forskellige former. Vi bestræber os på at indslagene har en lokal tilknytning, og hører meget gerne om gode forslag til næste års arrangement fra medlemmerne.

Grundejerforeningens generalforsamlinger afholdes på Sølyst. Læs mere om Sølyst her.
Jens Juel: Emilieskilde ca.1750
(Odense Museum)
Sølyst, Emiliekildevej 2, Klampenborg