Nordhavnsprojektet

Nordhavnsprojektet er en omfattende udvidelse af København ud i Øresund mod nordøst.

I forbindelse med metrobyggeriet i København fås materiale til opfyldning. Desuden vil man få materiale fra forskellige udgravninger på Sjælland da opfyldningen foregår på op til 10-13 meters dybde. På projektets hjemmeside kan man få et overblik. Foruden boliger til 40.000 mennesker vil der være industri, en ny containerterminal og en moderne krydstogt terminal, altså en en ny bydel illustreret i en lille bog.

Samtidig med dette anlægges en Nordhavnstunnel (Københavnertunnel), som vil forbinde E47 Nord med den ny bydel og løbe under Københavns havn til Amager motorvejen og E20 (mod Malmø) - det bliver en ny Motorring Øst. Dette vil dels lette container transporten og dels mindske den gennemgående trafik på Østerbro.
Her er en video fra starten af projektet.

For Gentofte kommune vil udbygningen betyde at kommunens kystområde får ændret aflejring af sand, mindre vandudskiftning, aflejring af tang på kysten hvilket er bekymrende. Udtalelser fra borgmesteren og beboerne langs kysten har ikke hjulpet.