Høringsfrist
Lokalplan
4. juli til 12. - indtil videre
Konkurrence for Kysten i Skovshoved - og by og havn (ikke afgjort)
4. juni til 12 august 2014
Lokalplan 366 Hegning i Skovshoved by
25 juni til 27 august 2014
Lokalplan 365 Hyldegårdsvej 24-26-30
Igangværende høringer        

Af hensyn til borgernes indsigelse mod en foreslået lokalplan må man være opmærksom på at vedtagne lokalplaner har retsvirkning, som almindeligvis sætter deklarationer ud af kraft på huse i lokalområdet. Medlemmer opfordres til af egen interesse at være opmærksom på lokalplanens retsvirkninger.