Dato vedtaget
Lokalplan
28.10.2013
Lokalplan 340 for Skovshoved Havn og kommuneplantillæg 5
28.10.2013
Lokalplan 335 for Ordrup Jagtvej 50
29.10.2012
Lokalplan 142.1 for ejendommen Krøyersvej 24 SKGF afgav høringssvar
04.04.2012
Lokalplan 322 for et område i Klampenborg-Skovshoved bydel
23.08.2011
Lokalplan 320 for et område i Skovshoved By  SKGF afgav høringssvar.
06.04.2011
Lokalplan 326  Klampenborgvej, Hvidørevej og Schimmelmannsvej
09.03.2011
Lokalplan 333 for Holmegårdsparken og Ordrup Vænge
20.11.2010
Lokalplan 332 for Teglgårdsgrunden
21.10.2010
Lokalplan 313 for et område omkring Søbakken
30.08.2010
Lokalplan 327 for Krøyervej 5A-B  SKGF afgav høringssvar
25.03.2012
Lokalplan 322 for et område i Klampenborg-Skovshoved bydel
31.01.2011
Lokalplan 320 for et område i Skovshoved By
29.09.2008
Lokalplan 306 for et boligområde ved Travbanen
26.05.2008
Lokalplan 302 for De engelske Rækkehuse ved Dyrehavevej m.fl.
24.09.2007
Lokalplan 291 ved Vasehøjvej, Gyldenlundsvej og Ordrup Jagtvej
28.02.2011
Lokalplan 289 for et område ved Dyrehavevej og Klampenborgvej
26.02.2007
Lokalplan 282 for området omkring Christiansholmsvej og Fabritius Allé
26.09.2005
Lokalplan 252 for den nordlige del af Skovshoved Havn
29.03.2004
Lokalplan 246 for Charlottenlund Travbane og plantillæg 20
31.03.2003
Lokalplan 226 for Skovshoved Hotel med kommuneplantillæg 14
27.08.2001
Lokalplan 201 for Strandvejen 413-415 og Bellevuekrogen
25.06.2001
Lokalplan 204 for et område ved Charlottenlund Travbane
26.04.2004
Lokalplan 154.1 for et område ved Clarasvej og Hvidørevej
30.08.1999
Lokalplan 150 for et område ved Strandvejen, nord for Bostamose
30.09.2002
Lokalplan 143 for et område ved Kystvejen, Hvidørevej og Kystbanen
30.09.2002
Lokalplan 142 for et området Hvidørevej, Ordrup Jagtvej, Exnersvej og Kystvejen
22.03.1993
Lokalplan 102 for et område ved Nordvestvej og Ny Ordrup Sideallé
25.04.1989
Lokalplan 87 for et område ved Slotsalléen og Strandvejen
25.09.1990
Lokalplan 84 for Damgården, Emiliekildevej
25.08.1987
Lokalplan 68 for et område mellem Rosavej og Dalsgårdsvej
30.08.1988
Lokalplan 61 for Skovshovedvej, Strandvejen, Søbakken og Drachmannsvej
26.04.2004
Lokalplan 61.1. for Skovshovedvej, Strandvejen, Søbakken og Drachmannsvej
26.04.2004
Lokalplan 56.1, for et område ved Frølichsvej og Teglgårdsvej
27.01.1987
Lokalplan 56 for et område ved Frølichsvej og Teglgårdsvej
03.05.1941
Byplan 6 for området ved Kystvejen og Strandvejen m.fl. veje på strækningen fra
Charlottenlund til Bellevue
Lokalplaner

Her er  links til vedtagne lokalplaner i Skovshoved Klampenborg Grundejer Foreningens område