Politiets SMS tjeneste
Desuden har Nordsjællands Politi oprettet en gratis SMS tjeneste.
Princippet er, at man ved tilmelding (skal fornyes hver 3 måned) får en SMS hvis der er observeret kriminalitet i ens område. Desuden kan der udsendes signalementer (feks. af mistænkelige biler) så beboere - også i nabokommuner - kan indrapportere relevante observationer. Systemet har effektivt medvirket til pågribelse af indbrudstyve og forebyggelse af yderligere kriminalitet.

Man kan selv forebygge
Villaer er yndede mål for indbrudstyve. Man kan dog selv gøre en række ting som gør det svært for tyven at bryde ind.

Nabohjælp:
Fortæl naboerne når man tager væk. Gensidig observation af husene er nyttig. Naboer kan opdag om fremmede lusker rundt og "observerer"  husene. Undertiden bruges feks. hundeluftning som camouflage for at standse og kigge omkring.
Sørg for
-  at der er lidt affald i skraldespanden,
-  at der ikke er aviser/reklamer i postkassen/ligger noget på gangen ind til hoveddøren/sidder noget i brevsprækken
-  at der er ryddet sne på fortovet/er fodspor i sneen og andre ting der viser at der er beboere hjemme.

Indbrudssikring af private hjem.
På nettet findes der mange gode, praktiske råd, og vink hvordan man kan forebygge indbrud.
God er Energistyrelsens vejledning om indbrudssikring.

Desuden gennemgår Boligejer.dk og Bolius.dk og Forsikringsselskaberne de vigtigste forhold i og omkring boligen.
For at forebygge indbrud er der instruktioner i, hvordan man sikrer: yderdøre  terrassedørlåse  nøgler  hængsler og beslag  udsatte vinduer.

Privat vagtordning for medlemmer
Foranlediget af henvendelser fra medlemmer har SKGF undersøgt muligheden for at etablere en vagtordning for medlemmer. Der er indhentet tilbud fra tre vagtfirmaer.
Der er indgået aftale om en fordelagtig ordning for medlemmer med firmaet  SOF Security - et Charlottenlund baseret firma med erfaring for denne type arbejde. Tilbuddet blev udsendt sammen med indkaldelsen til Generalforsamlingen 2012.  Det fremgår af tilbuddet at mindst 200 husstande tilmelder sig. Vagtfirmaet har dog efterfølgende lovet at tage tilmeldinger , som kommer senere på samme gunstige vilkår uanset antal.
Spørgsmål og tilmelding foregår direkte til firmaet