Ansvarsområder og udvalg

Bestyrelsen har i øjeblikket fordelt ansvarsområder for foreningens arbejde, (ud over de officielle poster som formand, næstformand, kasserer og sekretær).

Miljøgodkendelse/Dyrehavsbakken: Birgitte Thygesen + bestyrelsemedlemmer u. portefølge

Lokalplaner
: Flemming Lund

Dialog med kommunen
: Flemming Lund + skiftende, vurderes efter behov

Fællesrådet
: Flemming Lund og Birgitte Saks

Årlige dialogmøde med Park og Vej
: Flemming Lund og Tove Forsberg + skiftende efter behov

Helhedsplan for Skovshoved Havn & Omlægning af Kystvejen: tidligere bestyrelsesmedlem, ekstern konsulent Malene Djursaa, ifølge fuldmagt fra bestyrelsen.

Indkaldelse til bestyrelsesmøder: Flemming Lund og Susanne Rugtved Rønnov

Vi inviterer medlemmer med noget på hjerte vedr. et eller flere af disse områder at tage kontakt, gerne direkte til de ansvarlige bestyrelsesmedlemmer og konsulenter.