Ny tennishal - SIF

Kommunalbestyrelsen vedtog d. 30.08.2010 enstemmigt et forslag til lokalplan 327 for SIF på Omkørselsvej 5A-B med de af planen foreslåede ændringer. Forud for vedtagelsen havde forslaget været udsendt til offentlig høring i perioden 21 april til 23 juni 2010 og drøftet på et borgermøde d. 1 juni 2010.  

Forslaget har til formål at imødekomme SIF's ønske om at få en ny og større tennishal og forslagets vedtagelse betød, at kommunen kunne opføre en ny hal med en højde på 11m og en bredde på 45m og det samme buede tag som de to eksisterende og bevaringsværdige haller, der er henholdsvis 10m og 8,5m høje.

På foranledning af en beboergruppe, bestående af 7 villaejere på Exnersvej og Emiliekildevej, besluttede SKGF at gå ind i sagen ved allerede i maj 2010 at sende et brev til borgmester Hans Toft, med en henstilling om at tage hallens maksimale højde op til fornyet overvejelse, herunder at undersøge mulighederne for at grave hallen 1,5m ned.

På det efterfølgende borgermøde gav SKGFs henvendelse og dialogen med beboerne som resultat, at beboerne accepterede at der ikke blev ændret på hallens højde og bredde, idet kommunen som kompensation herfor ville ændre hallens placering ved at vende bygningen således at den konvekse side placeres langs Exnersvej så skyggevirkningen reduceredes. Derudover blev der givet beboerne tilsagn om at blive inddraget i beslutningen om hallens farvesætning og den udenoms beplantning.

Sagen er et godt eksempel på, hvordan et positivt samarbejde mellem beboere med SKGF på den ene side og kommunen på den anden side kan finde en løsning til begges tilfredshed.