Bliv medlem af Grundejerforeningen


Du kan blive medlem af SKGF  ved at

indbetale kr. 150,- på foreningens giro- eller bankkonto,  med tydelig angivelse af navn og adresse.

           Giro: konto nr. 01 4084047
           Bank: konto nr. 1551 4084047

eller

ringe/maile/skrive til kasserer Birgitte Saks, som så vil maile dig et girokort.

        Birgitte Saks (Valgt 2013)
        Vitus Berings Allé 6
        2930 Klampenborg
        Telf: 39 63 90 78
        Mobil: 21 66 03 39
         e-mail: birgittesaks@email.dk


Anden medlemskontakt kan fås her.